2 elektrikari ofizial: osaketak

 

IRAGARKIA

 

Jakinarazten da Alkateak 2014ko azaroaren 13an hurrengo dekretu hau eman duela:

 

“Bi elektrikari ofizialen lanpostuak betetzeko udalak egindako deialdiaren inguruan 2014ko urriaren 20an emandako Dekretua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2014ko urriaren 31n.

 

Dekretu horren euskarazko bertsioan, besteak beste, jasotzen da onartuen behin-behineko zerrenda eta zerrendaren jarraian jasotzen den honako hau osatzea komeni da:

 

Orriak