Udalaren asmoa da Administrazioko prozesuak erraztea, burokraziak kentzea eta izapideak sinplifikatzea, beti ere indarrean dagoen legedia betetzeko bermearekin. Udalak komenigarritzat jotzen du proiektu tekniko bat aurkeztea eskatzen ez duten garrantzi txikiko obren zati baten eskaera eta izapidetzea arautzea, dagokion udal-lizentzia ahalik eta modu errazenean lortzeko.

Ordenantza honek arautzen du udalerrian obrak burutzean egiten den bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia (okupazioa), bertan jartzen direnean edukiontziak, hesi babestaileak, aldamioak, garabi-kamioia, masa-siloak edo gainontzeko elementuak; eta horretaz gain, okupatutako gune publikoa garbitzeko, babesteko eta konpontzeko neurriak ere arautzen ditu.

Orriak