Egilea: 
Bergarako Udala
Debagoienako Mankumunitatea
Noizkoa: 
2014ko Martxoa