Bergarako Udalak, Toki Ogasunak erregulatzen dituen Lurralde Historikoko Foru Arauan aurreikusitakoaren arabera Hirilurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga ezarri eta exijitzen du,  Ordenantza honi jarraiki, portzentaje laukia eta tarifa aplikagarriak dituen Eranskina parte delarik.
Ordenantza udal barruti osoan aplikatzen da.