Ebatzi da COVID-19ari aurre egiteko merkataritza eta ostalaritza sektoreetako establezimenduek inbertsioak egiteko diru-laguntza

Martxoan zabaldutako COVID-19ari aurre egiteko merkataritza eta ostalaritza sektoreetako establezimenduek inbertsioak egiteko diru-laguntza jasotzeko deialdia ebatzi da. Guztira sei eskaera aurkeztu dira eta horietatik bostek jasoko dute laguntza. 47.561,48 euro bideratu dira diru-laguntza programa honetara. Laguntza jasotzeko inprimakiak maiatzaren 14a baino lehen aurkeztu behar dituzte onuradunek. 

Plazo del 9 de abril al 10 de junio para el pago de los recibos de Basura, Alcantarillado y Agua

Se pone en conocimiento de los y las contribuyentes que el plazo, lugares y medios para el pago de los recibos de Basura, Alcantarillado y Agua correspondientes al primer trimestre del año 2021 son los siguientes:

 

Plazo: Del 9 de abril de 2021 al 10 de junio de 2021

 

Lugares y medios:

Páginas