Por ejemplo, 2022-06
Por ejemplo, 2022-06
Idatzi dokumentua sortu zeneko urte eta hilabetea
Udaleko zein arlori dagokion aukeratu
Título Egilea Noizkoaordenar ascendente Arloa
Kultura agenda ekaina 2022 Junio 2022
Baratza parkeko aisialdiko baratze ekologikoen partzelen planoa Junio 2022 Hirigintza
2022-2023 urteetan ogitartekoak eta patata eta antzekoak furgoneta edo ibilgailu batetik saltzeko lurzoruaren okupazioa egiteko baimena emateko prozedura arautzen duen baldintza-plegua (2022/05/04) Mayo 2022 Idazkaritza
Planoa 1 (Hirigune historikoa) Abril 2022 Gizarte Ongizatea
IDAZLE ESKOLAK antolatzen dituen modulu eta hitzaldietan parte hartzen duten bergararrentzako dirulaguntzen oinarriak 2021-2022 IKASTURTEA Abril 2022 Euskara
Plano 2 (hegoaldea) Abril 2022 Gizarte Ongizatea
Bases para la concesión de subvenciones a habitantes de Bergara que participen en los módulos y conferencias organizados por Idazle Eskola. Curso 2021-2022. Abril 2022 Euskara
Planoa 3 (Osintxu) Abril 2022 Gizarte Ongizatea
Bergarako Udala. Gazteendako alokairu sozialaren dirulaguntzak emateko oinarriak / Ayuntamiento de Bergara. Bases para la concesión de subvenciones de alquiler social para jóvenes (2022) Abril 2022 Gizarte Ongizatea
Bergarako udalak 2022. urterako enpresa edo ekintzaileentzako ezarri dituen dirulaguntza-programen deialdi irekia / Convocatoria abierta de programas de subvención promovidos por el Ayuntamiento de Bergara para empresas o personas emprendedoras en 2022 Abril 2022 Gizarte Ongizatea
Irabazi asmorik gabeko elkarte edo entitateentzat 2022. urterako ezarri diren dirulaguntza-programen deialdi irekia = Convocatoria abierta de los programas de subvenciones establecidos para 2022 con destino a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro Abril 2022 Idazkaritza
Araudi plana 2022 Febrero 2022
Udaleko telefonoak berriztu direnean kendutakoak doan emateko balditnzak Febrero 2022 Idazkaritza
Condiciones para la entrega gratuita de teléfonos que han sido retirados en el ayuntamiento Febrero 2022 Idazkaritza
Erramu zapatuko feria, 2022ko oinarriak Kultura departamentua Febrero 2022 Kultura
Talde boluntarioei eskertza-elebidun Diciembre 2021
Pandemiako boluntarioe eskertza elebitan komunikazioa Diciembre 2021
Acuerdo de adjudicación Noviembre 2021
Aroztegi aretoaren 2022rako erabilera eta programazioa arautzeko baldintzen plegua Octubre 2021
Aroztegi aretoaren 2022rako erabilera eta programazioa arautzeko baldintzen plegua Octubre 2021 Kultura
2021-2022-2023 urteetan txurreria jartzeko lurzoruaren okupaziorako baimenak emateko prozedura arautzen duen baldintza-plegua Octubre 2021
2021eko udal aurrekontu araua Abril 2021
Aurrekontua exekutatzeko araua, 2021 Abril 2021 Kontuhartzailetza
Covid19a dela eta terraza jartzeko 2021/02/25eko ebazpenaren ziurtagiria Marzo 2021
2021erako araudi plana Marzo 2021 Idazkaritza

Páginas