Espediente zenbakia: 
2022LAAU0018
Deialdiaren xedea: 

Oinarrien xedea da, LANBIDEren Tokiko Enplegua Bultzatzeko 2022ko Programaren barruan, Obra eta Zerbitzuetako Brigadako Mantentze Brigadarako mantentze-lanerako peoi espezialista bat (1) aukeratzeko prozesua arautzea.
Peoi espezialistaren kontratua sei (6) hilabeterako eta %100eko lan-jardunarekin izango da.

Lanpoltsa: 
ez
Deialdia eta oinarriak
Oinarriak
Oinarriak: 
Onartu eta baztertuak
Onartutako eta baztertutakoen BEHIN BEHINEKO zerrenda: 
Hautaketa frogak eta merituen balorazioa
Azterketak
Epaimahaiaren kontratazio edo izendapen proposamena
Kontratazio erabakia
Kontratazio-erabakia: 
Deialdiaren egoera: